• TUDJ MEG TÖBBET
DIGITÁLIS "HONFOGLALÁS" 2020-2030 Program

A virtuális világban nincsenek országhatárok

Az emberi képzelet által teremtett virtuális világ új életteret hozott létre, és a hétköznapi valóságunkká vált. Mindez új veszélyeket, kihívásokat és lehetőségeket hozott nemzetünk és a világ számára.

ÚT A HARMADIK ÉVEZRED EGÉSZSÉGES, ÉLETKÉPES, PROAKTÍV NEMZETÉHEZ

Magyarország emberközpontú cyber-stratégiája

Avagy, hogyan teremtsünk nemzeti immunitást a fenyegető geopolitikai és globális infokommunikációs hatásokkal szemben, és hogyan használjuk fel saját biztonságunk és növekedésünk érdekben azokat a technológiákat, amelyek jelenleg sok fejtörést és bosszúságot okozva bomlasztják kultúránkat.

demo-attachment-44-Group_7543

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA FEJLESZTÉSE A NEMZETI FELEMELKEDÉS TÖRTÉNELMI LEHETŐSÉGE ÉS IDENTITÁSUNK MEGŐRZÉSÉNEK ZÁLOGA

Létre kell hozni azt a Mesterséges Intelligenciát, amely kellően ellensúlyozni lesz képes a ránk szabadult globális káoszfolyamatokat. Ez lesz a “Nemzeti Digitális Immunrendszerünk”.

Ez azonban jóval több, mint egy cyber-védelmi stratégia. Megteremtjük a társadalom, gazdaság és természetföldrajzi környezetünk átfogó együttműködéshez és magas szintű szervezettségéhez szükséges technológiai feltételeket is.

Ez pedig már önmagában is hatalmas eredmény. Hiszen növekedni fog tudományos, gazdasági teljesítőképességünk és szuverenitásunk; a tisztább környezetünkben folytatott egészségesebb életmódnak köszönhetően erősödik biológiai immunitásunk, nő a minőségi élettartamunk.

Bár az egész világon lázas fejtörés folyik, még sehol sem oldották meg azt, hogyan hozzanak létre egy ilyen technológiát. Így tehát a világ egyik legjelentősebb tudomány-innovációs kérdésének megoldásában leszünk elsők és példamutatók! Ez lehet egyik vezető exportcikkünk!

Egy olyan komplex rendszert – mint a természet, társadalom, gazdaság folyamatainak informatikai összehangolására, monitorozására és szabályozására alkalmas Mesterséges Intelligenciát – értelemszerűen csak egy nemzetállam keretein belül lehet megvalósítani. A nemzet minden alkotóelemének reprezentálnia kell magát a rendszerben, ha azt szeretnénk, hogy az A.I. működése során minden körülményt számításba tudjon venni. Az állam szerepe ezért nélkülözhetetlen.

Egyedül csak a kormánynak van lehetősége és jogosultsága ahhoz, hogy egy ilyen technológia kritériumrendszere felett rendelkezzen, illetve a fejlesztés jogi alapfeltételeit megteremtse.

Megőrizhetjük-e nemzetünk értékeit és szuverenitását?​

Azért félünk az előttünk álló modern jövőtől, mert nem tudjuk ki és milyen szándékkal vezet minket. Illetve azt sem tudjuk, egyáltalán ül-e valaki a kormánykeréknél.

Lehetségessé vált, hogy éppen azokat a hightech eszközöket fordítsuk saját védelmünkre és fejlődésünkre, amelyek jelenleg fenyegetik fennmaradásunkat.

Ez az ősi szakrális értékrenden nyugvó, a legfejlettebb tudományos alapokon álló rendszerszervező technológia a LifeCybernetics

Olyasmi ez, mintha odaülnénk az infokommunikációs technológia virtuális volánjához és elkezdenénk annak ésszerű irányítását.

demo-attachment-44-Group_7543
GLOBÁLIS FENYEGETÉS VAGY AZ EMBERISÉG JÖVŐJE A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

“Bárki, aki a mesterséges intelligencia területén vezető szerepre tesz szert, az uralni fogja a világot!”
Vlagyimir Putyin

Földünkön geopolitikai átrendeződés zajlik

Világháború folyik a virtuális világban [a cyber-térben] a gazdasági hatalomért, a nemzetek feletti dominanciáért. Szét akarnak választani bennünket azért, hogy a társadalomban ne tudjon kialakulni egy egységes nézet, egy egységes akarat.

Cyber_war 2020-04-25 - 12.04.28

Értékrend nélküli új élettér csábítása

Egy olyan szellemi, lelki, fizikai hódítás alatt állunk, amelyhez eddig soha nem látott fegyvereket vetnek be ellenünk. Hogy eredményesen felvehessük a küzdelmet, ahhoz nekünk is hasonló eszközökkel kell rendelkeznünk mint a támadóknak.

Erőszak, szenny árad az internetből, amely lelki vírusként terjedve mérgezi az emberi szellemet. Az áruházakban sem engedünk olyan pusztító dolgokat a polcra tenni, amik gyermekeink számára könnyen hozzáférhetők. Az online világ “szellemi áruházában” mégis a gyerekekre bízzuk annak eldöntését, hogy mi a jó és mi a rossz nekik. Lelki gyarapodásra van szükségünk, nem sivárságra.

Social 2020-04-25 - 13.21.17

Disztópia vagy utópia?

Korunk technológiai fejlődése során kifejlesztett informatikai és infokommunikációs eszközeinek átgondolatlan használata olyasmi, mint irányítás nélküli, elszabadult és egyre gyorsuló közlekedési eszközökre felszállni, amely így saját végzetébe rohan

Dystopia–utopia–2020-04-26 - 11.47.56

Transzhumanizmus?

Egyértelmű a világhatalmi törekvések fő stratégiai eleme: olyan társadalmi forradalom kiváltása, ahol egy gépektől függő, internetre kapcsolt, mesterséges intelligencia uralta világ kiépítése végbe mehet. Olyan ateista vallást teremtenek, amelyben a mindentudó A.I. istenséget lehet imádni egy halhatatlan robottestben.

Transhumanism 2020-04-27 - 11.40.13

Az adatirányítás félelmetes jövője a digitális diktatúra

Kína már több mérfölddel megelőzi a többi országot az állampolgáraival kapcsolatos adatok szkennelésében, feltérképezésében, tárolásában és felhasználásában az orwelli rémálomhoz nagyon hasonló kormányellenes gondolkodási folyamatok ellenőrzése és megakadályozása érdekében.

Mit is jelent ez valójában?
A legfontosabb, hogy
feladjuk a gondolkodáshoz
való jogunkat.

Eye

Totális cyber kontroll kapujában

1. Az emberek önként elkezdik használni az infokommunikációs eszközöket, és az online világot. Teljes tech függésbe kerülnek.

2. A vírusjárvány miatt mindenki otthoni karanténba szorul és az egyetlen módja annak, amivel kapcsolatot lehet tartani a külvilággal az a mobiltelefon és a számítógép.

3. A pandémia okozta globális sokkhatás kényszerűen felpörgeti a digitális transzformációt. Ez pedig felgyorsítja a cyber kontroll folyamatát a félelmében belátóvá és óvatlanná vált világban.

Cyber-control 2020-05-05 - 19.48.31
demo-attachment-44-Group_7543
CIVILIZÁCIÓNK TUDATOS IRÁNYÍTÁSA A JÖVŐ FELÉ

A globális problémák megoldását és a fenntartható fejlődést lehetővé tevő technológiák már itt vannak. Ezeket csak össze kell kombinálni egymással és aztán továbbfejleszteni a kívánt célok érdekében.

 

Modern civilizációnk végképp elkülönült a természettől és így teljesen magunkra vagyunk utalva. A tradicionális kultúrán alapuló közösségeink már nem tudnak védelmet adni az új szintetikus világban és kiszolgáltatottak lettünk a hódítóknak.

 

A technikai fejlődés, a digitalizációs, infokommunikációs technológiák, a robotizáció, az A.I. nagyon is hasznosak, és az emberiség hosszútávú fennmaradásának nélkülözhetetlen feltételei.

 

De biztosan a kipusztulásunkat fogják okozni, ha a fejlesztések és a felhasználásuk nem egyezik fajunk fejlődésének eredendő irányultságával és az ökológiai ciklusok rendjével.

 

Ha elmulasztunk gondoskodni a technika célszerű humanista és öko-tudatos működéséről, akkor kisiklatjuk a társadalmat a teremtett világ fennmaradásának védelmet adó csatornájából.

Biztonságunk érdekében tehát természetes immunrendszerünket ki kell terjesztenünk a modern világra is. Máskülönben annak káoszfolyamatai visszahatva megbetegítenek és megölnek minket.

Az emberiség kulcskérdése a Mesterséges Intelligencia

Hamarosan minden folyamat irányításban ott találunk majd egy Mesterséges Intelligenciát.

Ezért nem a fő stratégiai kérdés, hogy milyen hightech rendszerekkel rendelkezünk, hanem azokat kim irányítja és az A.I. milyen értékrendet követ.

 

Etikai szabályozás

A múltnak vége. A jövő előtt a Big Data, a Mesterséges Intelligencia és a gépi tanulás áll.
A világ vezetőinek és a nemzetállamok vezetőinek fel kell vállalni a döntési felelősséget a Mesterséges Intelligenciával kapcsolatban

Itt az ideje, hogy az emberi faj jövőbeli generációit megvédjük önmagától. Az egyetlen remény, hogy felhívjuk a világ nemzeteit olyan adatkoncentráció
és adathasználati protokoll elkészítésére, amelyet
minden országnak el kell fogadnia.

A 4. ipari forradalommal, az infokommunikációs innovációkkal és a Mesterséges Intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nem oldhatók meg mérnöki és informatikai szakismereteken belül, annak ellenére, hogy a mérnöki gondolkozás teremtette mindezeket.

 

A technológiák mind a civilizáció és társadalom ideáljainak elérését szolgáló, állapotjavító eszközök kell legyenek, és nem megfordítva, célok, amelyeket az emberiségnek életmódjával követnie kellene. Ezek is “hidak” csupán, amelyek összeköttetést teremtenek olyan lényeges tényezők között, amelyre a fejlődés érdekében szükség mutatkozik. A hidak építéséről mindig az adott társadalom vezetői döntenek.

Ma viszont azt látjuk, hogy a szakrális értékrendek tekintetében tájékozatlan, zseni és sokszor őrült mérnökök kezébe került a társadalom (emberiség) globális szintű, tényleges manipulálásának lehetősége. Megszállottan, összevissza építenek virtuális “hidakat” mindenhová, mindenféle kultúrák és ideológiák közé, teljes zűrzavart okozva a világban.

 

A technológiai fejlettség nem feltétlenül indikátora egy civilizáció fejlettségének. Egy technológia attól, hogy fejlett, ugyanannyira pusztító is lehet. Mégse nevezzünk már fejlettnek egy önpusztító társadalmat. Az okos mérnöki munka arra való, hogy a művészek, filozófusok, politikusok, társadalomtudósok által megálmodott, és a nép által legitim módon jóváhagyott ideálok és célok a civilizáció építésével ténylegesen megvalósulhassanak.

 

A digitális technológiákat fejlesztő szellem viszont már kiszabadult, megállítása lehetetlen. Ám, lehetséges érdemi kísérletet tenni a folyamatok ésszerű irányítására, hogy a technológia fejlődése ne pusztán öncélú, hanem a civilizáció felemelésének, az ember szellemi fejlődésének eszköze legyen.

A Mesterséges Intelligencia a civilizáció sorskérdése. Felhasználása ezért elsősorban bölcs társadalompolitikai iránymutatást igényel (a jogrendszerbe való integrálását), és csak ezt követően kerülhet a tehetséges mérnökök és szakemberek megvalósító hatáskörébe, a társadalom hasznára.

A történelmi léptékű társadalmi változásokat mindig egy technológiai innováció indítja el. Ezek mind az emberiség vívmányai. De világosan kell látni, hogy minden olyan innováció, amelynek hatását az ökológiai körforgás nem tudja hasznosítani, az egy újabb lépés az emberi faj természettől való eltávolodásától. A robotizáció, IoT és az A.I. korában ez soha nem volt kiélezettebb probléma. Amennyiben egy vezető ezekben a kérdésekben pusztán technokrata szakemberek tanácsaira hallgat, úgy biztosan falnak vezeti a társadalmat.

 

CIVILIZÁCIÓS KÜLDETÉS

Izgalmas időket élünk. A világ két politikai táborra szakadt. Mi lesz a sorsunk?

VILÁGKORMÁNY VAGY SZUVERÉN ÁLLAMOK SZÖVETSÉGE

Civilizációs kulcskérdés, hogy a globalizációra való törekvés – mint a Bolygó és az éltető ökoszisztémák érdekében való egységes összefogás, valamint a nemzeti, kulturális sokszínűség, a gondolati szabadság érvényre jutása fennmaradjon. Az egységes világkormányt akaró globális hatalmak láthatóan dehumanizálják az emberiséget. Alternatívát kell nyújtanunk ennek.

demo-attachment-44-Group_7543
PROBLÉMA CÉL MEGOLDÁS

 

PROBLÉMA

Az emberiség évezredek óta kötődik a természethez, hiszen az élővilág biztosítja biológiai létezésének feltételeit. A Honfoglalás egy olyan természetföldrajzi terület megszerzéséről szól, amelyben egy kulturális egységben létezhet az egyén-család-nemzet-természet – mint egységes természetes létfenntartó rendszer. Ez a létharmónia teszi lehetővé az egészséges immunrendszer működését mind egyéni, mind társadalmi szinten.

Csakhogy korunk infokommunikációs társadalmában egyre inkább elkezdi elveszíteni az emberek tudatában a jelentőségét a természethez való kötődés, mint biológiai létezésük egyetlen és kulcsfontosságú letéteménye.

Új élettér jött létre, amely új életlehetőségekkel csábítja az embereket. Ez az új virtuális élettér azonban már nem kötődik sem fizikai, sem kulturális határokhoz.

Mivel az új kommunikációs technikák közvetlenül az emberek tudatára hatnak, ennek eredménye a tradicionális kultúrák idő előtti megbomlása.

Látható, hogy az új élettér és létértelmezési keretek megrajzolásából a globális nagyhatalmak előnyt kovácsolnak az egységes nemzetállamok és szakrális értékrendek ellenében.

Jelenleg a virtuális világ – cyber-tér még egy meghódítatlan felségterület. A világ nagyhatalmai és globális pénzügyi erők küzdenek a “terület” felosztásáért, a dominancia kivívásáért.

Ez a harc még nem dőlt el, viszont ez pár év alatt végbe fog menni, és akkor már nem sokat tudunk tenni.

Mindez azt jelenti, hogy a teljesen materialista felfogású, globalista hatalmi törekvésű, transzhumanista ideológia fog érvényre jutni az egész technológiai fejlődésben, ahol a génmódosítások, mesterséges létfenntartó rendszerek kontrollja, és függőségi viszonya alá kerül az egész modern társadalom.

Ezeknek az új infokommunikációs kihívásoknak a világ egyik állama sem tud ilyen értelemben megfelelni, így elveszítik valódi szuverenitásukat és autonómiájukat.

 

CÉL

Annak érdekében, hogy megőrizzük a nemzetállam egységes létfenntartó szerepét, hasonlóan a biológiai, fizikai élettérhez, a virtuális teret is meg kell tölteni élettel. Be kell azt is lakni, mégpedig olyan módon, hogy a virtuális világ és az emberi test létfenntartásának feltételeit biztosító természetes ökoszisztéma teljes koherenciában legyen egymással. A jelenleg még gazdátlan, szabad prédaként létező virtuális tér számára is immunrendszert kell teremtenünk, hogy megnehezítsük az ellenérdekű erők jövés-menését, amely káoszt okoz az emberek tudatában és ennélfogva felbontja a létezési kereteket is. Ezt jelenti az:

Új [digitális] “Honfoglalás”

A beköszöntött infokommunikációs technológia korszak egy olyan világot hozott, amely még csak nem is hasonlít semmilyen történelmi időszakra. Értelemszerűen nincs semmi iránymutatásunk, semmilyen fogódzónk arra, melyek volnának a helyes cselekedetek.

Az új élethelyzetre kell szabnunk a jogrendünket, hogy szabályozott körülményeket teremtsünk, és fékezzük a ránk szabaduló zűrzavarkeltő hatásokat.

A nemzet megmaradása érdekében fel kell készülnünk az új technológiai korszakra és élen kell járnunk a fejlődésben; meg kell találnunk a valódi fenntartható fejlődés alapelveit és gyakorlati módszereit, és erre kell építeni a nemzetstratégiát (A természet működésével ellentétes globális “politikai” erők szándékainak – amelyek önkényesen kisajátították a nemes környezetvédelmi eszméket – propaganda vitorlájából ki kell fogni a szelet, és a valódi társadalmi felhatalmazással bíró, a szakrális elvek érvényesítésére törekvő kormányunk felelősségébe kell a természetvédelmen alapuló fenntarthatóság témakörét helyezni, és az üres szónoklatokon túl, működő gyakorlati megoldásokat kell demonstrálunk Európa és a világ számára.)

A versenyképesség piacgazdasági értelmezését összhangba kell hozni a környezeti- és társadalmi fenntarthatósággal. Új meghatározást kell adni a versenyképesség fogalmának, hogy az megfeleljen a minőségi életre való törekvésnek. Olyan társadalmi célrendszer alakuljon ki, amely révén az ember szellemi képességei, kreativitása – az egységes nemzettudat kibontakozhasson a puszta anyagelvűséggel szemben.

Az egyéni és társadalmi céloknak az egészséget és a tartós fenntartható fejlődést kell szolgálniuk. A gazdasági értéklánc folyamoknak az egészséges és szennyezés mentes élelmiszerlánc megteremtésének szolgálatába kell lépniük.

A Kárpát-medence természetes erőforrásain alapuló, tradicionális- és egyben modern tudásalapú innovációt kell megteremtenünk, amely által nő a szuverenitásunk és geostratégiai szerepünk.

 

MEGOLDÁS

A “4. Ipari Forradalom” éllovasaiként “felneveljük” a világ első és egyetlen Öko- és Humán-kompatibilis Mesterséges Intelligenciáját, melynek szuper-racionalitása mellőzi az ember gondolkozását befolyásoló negatív tényezőket, és segíti az egészséges ökoszisztéma és a testi egészség fenntartását.

Mára világos, hogy a fenntarthatóság egyik kulcsa a szakterületek összehangolása. A kormányok jellemzően viszont még a régi iskolát követve ágazatok szerint tagolva végzik tevékenységeiket szakminisztériumaik útján. A multidiszciplináris szemlélet így ezen keretek közt nem találhat értő fülekre, “illetékesség és hatáskör hiányában” nem tud táptalajra lelni. Paradigmaváltás szükséges. A Kormány tevékenységét úgy tudjuk segítni, ha a kor kihívásainak megfelelően létrehozunk a Kormány – mint végrehajtó szervezet – operatív munkájától független, de vele szorosan együttműködő nemzetstratégiai és célalkotó intézményt, amely a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia szellemének és irányelveinek teljesen megfelel – sőt hatékonyan előmozdítja célrendszerét.

A világon elsőként létrehozunk egy Mesterséges Intelligencia központú interdiszciplináris tudományos intézetet, amely a Mesterséges Intelligencia “iskolájának” tekinthető. Az egyetemlegesen érvényes természeti absztrakt rendteremtő erők krédójából sarjadzó, alkalmazott filozófiai alapelvekre épülő tudásközpont révén, szinergiába hozzuk egymással a jelenleg jellemzően elkülönülten, nem kellő hatékonysággal, téves és egyben súlyos veszélyekkel járó következtetésekkel oly sokszor hiteltelenné váló tudományterületeket, és a helyes logikai gondolkozás szakrális alapjaira – alapvető természeti törvényekre – helyezzük azokat.

Ennek a tudományos alapjait az eredeti Kibernetika, és más tudományfilozófiai alapelvek fogják képezni.

A Kárpát-medence a világ fenntartható fejlődésének epicentruma, az öko-tudatos technikai civilizáció iránymutatója lesz. Így megteszünk minden tőlünk telhetőt azért, hogy a Nemzet vezetése biztosíthassa a társadalom szellemi és biológiai fennmaradását. Mindez a kormányzati működés hatékonyságát új dimenzióba emeli, ami az egész világ számára kiemelkedő példamutatásként fog szolgálni.

 

MIT TEGYÜNK?

 • Az emberi test és az ökoszisztéma természetes metabolizmusával összhangban álló, optimális működésű, egészséges, fenntartható, fejlődő és versenyképes nemzet és nemzetközösség megteremtéséhez szükséges elemző és döntéstámogató kognitív informatikai rendszer megalkotása;
 • Az Öko- és Humán-kompatibilis Mesterséges Intelligencia létrehozása, egy mulitdiszciplináris kutatóintézet révén;
 • A kibernetika eredeti céljainak rehabilitálása útján, a szaktudományok, mérnöki tudományok, társadalom, gazdaság, ember-gép rendszerek egységes interdiszciplináris alkalmazott rendszertudományának: a “Life-Cybernetics” fejlesztése;
 • Nemzeti, európai és globális biológiai, társadalmi, gazdasági állapotjavítás igényének kielégítésére alkalmas környezetbarát szolgáltatások és technológiák fejlesztése és expanziója;
 • A közjogi nemzetegyesítés után az élő és éltető gazdasági, tudományos nemzetegyesítés is konkretizálódjon;
 • A Kárpát-medence a világ fenntartható fejlődésének alkalmazott tudományos (K+F+I) epicentruma, az öko-tudatos technikai civilizáció iránymutatója legyen, amely mágnesként vonzza a legfejlettebb tudományt, technológiát és gazdasági erőforrásokat;
 • Hazánk olyan életfenntartó kibernetikai rendszert hozzon létre, amely teljes mértékben összhangban áll nemzetstratégiai – társadalmi, kulturális, gazdasági, demográfiai – céljaival, és ezzel a proaktív térfoglalással egyrészről úttörővé válik a technológiai fejlődésben, másrészről megakadályozza, hogy idegen hatalmi tényezők a nemzet “szabadjára hagyott” virtuális terében könnyűszerrel domináljanak és manipuláljanak;
 • Kultúránk több fronton áll támadás alatt. A legalattomosabb az infokommunikációs eszközök, a közösségi médiák által közvetített tudatmanipulációs hatások jelentik, amelyek a fiatalok tudatát, gondolkodásmódját közvetlenül befolyásolják, és ennek közvetlen hatása, a szakrális, kulturális értékrendek fontosságának eltűnése. Ezért ki kell fejlesztenünk egy ütőképes ellenszert a fennálló erők által alkalmazott infokommunikációs rendszerek általi egyoldalú ideológia hatásgyakorlás ellensúlyozására, különben bármilyen jogi, vagy fizikai eszközzel erőfeszítés az egységes nemzettudat és állami szuverenitás megőrzésére – az értékrend nélküli új nemzedékek felnövésével – törvényszerűen kudarcot fog vallani.
 

 

MI LESZ A HATÁSA?

 • A Kárpát-medence természeti kincseit, gyönyörűségeit meg tudjuk a maga természetességében őrizni;
 • Új, exponenciálisan növekvő piaci igények kielégítése és egyben a térség gazdasági szuverenitásának stabilizálása, az Európa és világszerte egyre jobban keresett egészséges termékek és szolgáltatások által. Ezek egyrészről a magyar agráriumból származó termékek, másrészről a Kárpát-medence tradicionális kézműves termékeinek új piacait jelentik;
 • Növekszik a társadalom egészséges élettartama. Ez nem pusztán az egészségesebb életmódnak lesz köszönhető, hanem a gazdasági kilátások miatti optimista hangulat nagyobb életkedvet és lelki életerőt nyújt. A proaktív egészségkultúra értelemszerűen erősíti az öngondoskodást és csökkenti az egészségügyi ráfordítások szükségességét;
 • Pozitív demográfiai vonatkozások: biológiai szaporodó képesség növekedése, és az utódok létrehozásának szándéka;
 • A természeti értékmegőrzésen, kulturális – szakrális – értékeken alapuló társadalom kohéziója az új szemléletmód által erősödik, amelyet tudatos felvilágosítással, képzésekkel, az iskolai oktatásba való bevezetéssel fokozunk;
 • Az állam által felügyelt kibernetikai, informatikai rendszerek, amelyek e folyamatok koordinációját segítik, és amelyek minden pillanatban szenzoriak útján a természetéhez kapcsolódnak, markánsan ellensúlyozzák azokat a bomlasztó erejű hatásokat, amelyeket ma tapasztalni vagyunk kénytelen a közösségi médiák által. Így azok a felhasználók, akik a legkisebb mértékig használják majd ezeket a szolgáltatásokat mobileszközeiken keresztül, voltaképpen a technológia által közvetlenül kapcsolódnak hozzá a természethez. Gyakorlatilag a technológia interfészt képez az urbanizáció során elidegenedett ember és a természet között;
 • Károsanyag-kibocsátás kontrollálása, a karbon-, klímasemlegesség, környezetvédelmi és körforgásos gazdasági célok elősegítése;
 • Az innovációs folyamatok lerövidülnek, mivel az alapkutatási, kutatás-fejlesztési, innovációs, gazdasági valamint az egyéni, vállalati és társadalmi cselekvési vektorok azonos irányba rendeződnek;
 • Pozitív államháztartási hatások: foglalkoztatás, az egészségpénztári terhek csökkenése, adóbevételek, GDP növekedés. Hazánk (és a térség: Kárpát-medence, V4-ek) a GDP-t úgy növeli, hogy közben példaértékű projekteket valósít meg a klímaanomáliák ellensúlyozására, illetve a természetvédelem területén, és a magas szintű tudomány-innovációs beruházások által. Óriási tudományos, technológiai, humán- és pénzügyi plusz források irányulnak országunkba. Hazánk befektetés-vonzóbb lesz (lásd: a világ legnagyobb tőkebefektető alapja a BlackRock is elköteleződött a minap a klímatudatos befektetések ösztönzésére);
 • Közép-Európa (V4 országok) gazdaságilag is felépül, s a gazdaság-élénkítési, regionális és határokon átívelő együttműködés által;
 • A rendszerben lévő expanziós potenciálok lehetővé teszik a regionális és globális működést (erőforrás menedzselés, allokáció), így a jelenleg egyre erőteljesebb káoszfolyamatok (természetvédelem, élelmiszer termelés, klíma, népvándorlás) hatékony kezelésének eszköze lehet;
 • Megadja a cselekvés egyéni és lokális lehetőségének rendszerszintű technológiai alapját, hogy a kialakuló helyi és regionális termelési- és ellátási értékláncok által a globális gazdasági vérkeringésbe kapcsolhassuk az elmaradott vidékeket is, segítve a nemzetek, kultúrák fenntartását, a szülőföldön maradást, csökkentve a gazdasági migráció nyomását;
 • Magyarország hozzájárulása hatalmas lesz az emberiség összteljesítményéhez; előkelő pozícióban kerülünk fel a világ tudományos térképére, s az összefogás, valamint a világszínvonalú innovációk révén nő a nemzeti önbecsülés.
demo-attachment-44-Group_7543
A Kormány szerepvállalása alapkritérium

Az egész világon általánosan jellemző az a társadalmi és kormányzati hozzáállás, hogy a bolygónkat átható digitalizációs és infokommunikációs folyamatokra általánosan úgy tekintsenek, mintha az valami eddig ismeretlen, új természeti erő által keltett hatás volna, ami ellen lehetetlen bármit is tenni, és képtelenség azt emberi eszköztárral befolyásolni, maximum alkalmazkodni lehet hozzá.

Pedig ezt a világformáló hatást alapvetően a Szilíciumvölgy hozzánk hasonlatos, hús-vér testű létformában élő fiatalemberek keltik, és egyáltalán nem a természet tektonikus mozgásfolyamatainak következménye.

S mégis, ez a digitalizációs jelenség oly delejező tudatformáló erővel bír, hogy szinte valamennyi kormányt afféle bizonytalan alkalmazkodásra kényszeríti, amely továbbra is meghagyja a Szilíciumvölgy rájuk gyakorolt, felettes társadalomformáló dominanciáját.

S ha mindezt végülis tényleg emberek okozzák és nem a természet gigászi erőinek kifejeződése, akkor miért hagyjuk magunkat ebben az ismeretlen felé vezető árban tehetetlenül sodródni – amit fejlődésnek nevezünk?

Mit tehetünk, hogy az emberi civilizáció fennmaradása érdekében történő magas szintű technológiai innovációkat maximalizálva támogassuk, de annak romboló társadalmi, szociológiai következményeit minimalizálhassuk?

Hogyan vegyük sorsunkat a saját kezünkbe, és lovagoljuk meg ezeket az erőket? Hogyan üljük meg a megfelelő lovat, hogy irányító szerepet vegyünk fel a csordaszellembe való tespedtség hatáshelyzetén felülemelkedve?

Miképpen fordítsuk magunk és az emberi civilizáció javára az emberi szellem által teremtett csodálatos technológia eleddig zabolátlan erejét?

Hogyan aknázzuk ki az informatikából és a Mesterséges Intelligenciából eredő lehetőségek végtelen potenciálját a magas szintű civilizációnk építésére?

Alapvető létkérdés választ találnunk ezekre.

A jövőnk tervezhetősége és a proaktív fejlődés gyakorlatban alkalmazható módja ölthet testet az Digitális “Honfoglalás” programban – a LifeCybernetics új tudomány-innovációs, tudásegyesítő módszertan alkalmazása által.

MIÉRT FONTOS AZ ÁLLAM RÉSZVÉTELE?

Az állam alapvető funkciója a társadalom létfeltételeinek biztosítása. Mind a jogrendszer, mind az élettér, és azok adatainak kezelési joga (víz, levegő, termőföld, energia) állami fennhatóság alatt áll. Így elképzelhetetlen bárminemű átfogó társadalomformáló célú és közjót szolgáló informatikai fejlesztés állami és domináns politikai szerepvállalás nélkül.

Másként fogalmazva: Tulajdonképpen lehetetlen elkezdeni a fejlesztését, és így értelemszerűen létrehozni sem lehet azt az Öko- és Humán-kompatibilis Mesterséges Intelligenciát – amely voltaképpen az egész emberiség modern civilizációjának és egyben jövőjének egy nélkülözhetetlen tényezője – a Kormány együttműködése nélkül.

A Digitális “Honfoglalás” Program témaismertető anyaga PDF formátumban erről a Dropbox linkről letölthető
A TERVEZETT JÖVŐ
AZ EGÉSZ VILÁGON EGYRE FOKOZÓDIK A TÁRSADALMI IGÉNY A VALÓDI FENNTARTHATÓSÁGOT TÁMOGATÓ MEGOLDÁSOK IRÁNT. A JÓ HÍR AZ, HA VALAKI TÉNYLEG SZERETNE EZZEL KAPCSOLATBAN TENNI VALAMIT, AKKOR MOST MÁR LEHET!