Transzhuman 2020-04-07 - 18.36.02

Válaszút előtt az emberiség

Soha nem volt még olyan sorsfordító korszak az emberiség ismert történelme során, mint amelyet manapság átélünk. Milyen utat választ az emberiség? Szintetikus világot építünk, vagy bolygóbarát civilizációt? Sokan aggódnak amiatt, hogy amennyiben idejekorán a szintetikus (mesterséges és természetidegen), és a géntechnológia felé vesszük az irányt, azt a folyamatot már soha többé nem lehet visszafordítani; viszont a biológiai testben megjelenő betegségek okait eddig még sehogyan sem sikerül megtalálni, és semlegesíteni. Ha ebben áttörést érnénk el, azzal hatalmas szolgálatot tennénk az emberiségnek.

Két alapvető ideológia harca látszódik:

  • A transzhumanista nézet szerint: Hogyan hozzuk létre olyan szintetikus életfeltételeket, létfenntartó környezetet és szintetikus testet, amely révén függetlenedhet a bolygótól az emberi faj. A mesterséges test (android) értelemszerűen felülkerekedik a biológiai alapokon működő szervezet betegségein, ezzel megszüntetve a Földdel és annak életfenntartó ökológiai rendszereivel való függőségi viszonyát, de egyúttal lemond annak gondoskodásáról;

  • Az életelvű ideológia barátainak legtöbb fejtörését az okozza, hogyan integráljuk életmódunkat a természetbe, és modern technológiánkat – a fejlődés fokozatossági elvének betartásával – hogyan hozzuk harmóniába az Élő Bolygó természeti rendjével; a természetbarát technológiák kifejlesztése révén hogyan biztosítsuk a hosszútávú túlélés és fejlődés feltételeit.

Az ember egy teremtett világba születik bele. Azt tekinti valóságnak, amely környezetbe felcseperedik, amelyet a szülei és az előző nemzedékek örökül hagytak számára. Az adott közösség, népcsoport túlélési esélyeit a hagyományokon alapuló kultúra, és erkölcsi szabályok, törvények jelentik. Ha ezt még azelőtt felrúgjuk és semmibe vesszük, hogy helyette időben nem tudunk egy jobbat, alkalmasabbat felkínálni, biztonságosabb életfenntartó rendszert biztosítani, sem az egyén, sem az egyénekből álló társdalom nem élhet túl.

Gyermekeinknek olyan világot kell alkotni, amelyben nem egy szintetikus környezetben találják magukat, hanem a természet tisztelete övezte magasrendű civilizációban.

A szintetikus világ nem felel meg a test természetes biológiai igényeinek, így az nem tud ahhoz alkalmazkodni – miáltal megbetegszik vagy betegségek folytonos fenyegetettségében senyved.

Az egészséges társadalom, nemzet létrehozásához szükséges fenntartható cselekvés kiinduló alapja tehát csak a természetes létfeltételek biztosítása lehet.

Hiába az elképesztően nagy ütemben fejlődő orvostudomány, az ember mégis fokozottan hajlamos a megbetegedésekre. Bár a fejlett civilizáció látszólag meghosszabbította a várható élettartamot, a betegségek kialakulásának gyökerét mégsem találja, csak a tüneteket tudja kezelni. Ennek alapvető okai vannak.

Sajnos, be kell látnunk, hogy az emberi faj rákos daganat lett a Földön. Semmi különbség sincs a civilizáció tevékenysége, és az élő szervezeten belül megindult rosszindulatú sejtburjánzás közt.

Ugyanúgy, ahogyan sok esetben a rákos megbetegedést a vírus úgy okozza, hogy módosítja a sejtek génállományát, az ember is hasonlóan vírusként módosítja az élő szervezetek genetikáját és így burjánzik el például az ipari mezőgazdaság a természetben.

Mit tesz a Föld? (Ez pusztán csak egy érdekes teória. Bár lehet, hogy igaz.)

Amikor a szervezetbe baktérium kerül, megemeli a hőmérsékletet, hogy a baktériumok számára kedvezőtlenné tegye azt. A magasabb hőmérséklet, azaz a láz, nem kedvez a baktériumok anyagcseréjének, és ezzel elviselhetetlenné teszi önmagát a betolakodó számára, így a bacilus megbetegszik és elpusztul. A Földön is valami ilyesmit figyelhetünk meg. Megemeli a hőmérsékletet, hogy az ember számára elviselhetetlenné tegye a klímát, s így az életfeltételeket…

Az élettudományok, különösen a kutató orvoslás szinte csak abban az irányban tevékenykedik, hogy az emberben megjelenő betegségeire szintetikus gyógyszereket alkalmazzon, és hatalmas kutatás folyik a génmódosítás irányában azzal, hogy a sérülékeny biológiai testet ellenállóbbá tegyék.

Lévén nem ismertek az emberi szervezetműködés alapvető törvényei, a tudományos vizsgálódásoknak nincs más lehetőségük.

Szinte elhanyagolhatók azok a kutatások, amelyek azt firtatják, milyen természetes étrend, és életmód volna megfelelő, hogy a szervezet ilyen módon megkapja mindazt, ami természetszerűleg megfelel számára, s így a test önmagát egészségesen tudja működtetni, kvázi megelőzve a betegségeket. Ráadásul eszement módon telítődik a környezetünk kémiai szerekkel, mérgekkel, amely lassan lehetetlenné teszi az egészséges táplálék előállítását.

A természetellenes szerekkel fokozatosan kiemeljük a szervezetet a természetes közegéből, és értelemszerűen helyette egy mesterséges létfenntartó rendszert kell létrehozni. Dacára az ámulatba ejtő tudományos eredményeknek, valóban felkészült a tudomány arra, hogy hasonlóan biztonságos, mesterségesen létrehozott környezetre cserélje az emberiség éltető közegét, mint amelyet évmilliárdok alatt a természet kifejlesztett?

Amíg azonban orvostudomány csak ebben az irányban fejlődik, érthető módon egyre jobban tudja igazolni törekvéseit a rövidtávon hatékony gyógyító terápiáival, és ezek a tudományos tények alapjául szolgálnak egy olyan nemzetközi bioetikai kódex elfogadásának, amely megengedi mind az emberi, mind az ember táplálékául szolgáló élőlények génmódosítását.

Ha ez bekövetkezik, azzal a kocka el lesz vetve. Nagyon nehéz lesz azt a nemzetközi egyezményt már visszafordítani, ami utat enged a génmódosításnak.

Sajnos, a mai napig nincs ütőképes, mondhatni tudományos igényességű kártyája ezzel szemben a természetes létharmónia szószólóinak. S ha az embereknek még választási lehetőségük sincs, akkor csak a kémiai gyógyászat, és géntechnológiák maradnak amit választhatnak, aminek az örökös függőségébe kerülnek. Az embernek többé nem lesznek értelmezhetők a klasszikus szabadságjogai, tekintve, hogy életműködésének feltételei egy érdekcsoport által irányított tudományos közeg kezébe kerül.

Tags: No tags
2

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*